Znajdź odpowiedź - najczęściej zadawne pytania

Lista najczęściej zadawnych pytań mieszkańców MSM.

1. Czy mogę wymienić okna w mieszkaniu

Wymiana okien w mieszkaniu  nie wymaga pozwolenia na budowę jak też zgłoszenia do nadzoru budowlanego. Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu w MSM Ełk mogą uzyskać częściowy zwrot kosztów zakupu okien pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia do administracji i uzyskaniu decyzji zarządu określającego warunki uzyskania zwrotu kosztow.

2. Czy mogę dokonywać modyfikacji mieszkania? Na jakie pracę potrzebuje zgody?

Warto pamiętać, że dla przeprowadzenia niektórych remontów niezbędne jest – zgodnie z prawem budowlanym – pozwolenie na budowę. Dotyczy to m.in. wycięcia otworu w ścianie nośnej. By taką zgodę uzyskać trzeba złożyć w odpowiednim nadzorze budowlanym szczegółową dokumentację planowanych przeróbek, sporządzoną przez projektanta z uprawnieniami oraz inne wymagane prawem dokumenty, np. oświadczenie o możliwości dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Do prac remontowych można przystąpić po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę i po zawiadomieniu administracji domu.

3. Jak mogę ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy jest formą dofinansowania do wydatków mieszkaniowych wypłacanym przez gminę Przyznanie tej pomocy materialnej zależy przede wszystkim od miesięcznych dochodów mieszkańca oraz od powierzchni zajmowanego lokalu.
Wszelkie formalności związane z przyznaniem dodatku mieszkaniowego należy załatwić w Urzędzie Gminy właśniwym dla miejsca zamieszkania.
Do Spółdzielni należy zgłosic się jedynie w celu uzyskania  informacji  niezbędnych do wypełnienia wniosku.

4. Mam zaległości na czynszu, jak mogę domówić się ze Spółdzielnią, by je uregulować?

W przypadku zalegania w bieżących opłatach za zajmowany lokal należy zwrócić się pisemnie do Zarządu MSM w Ełku z propozycją spłaty zadłużenia. Po uzyskaniu zgody Zarządu należy opłacać bieżący czynsz wraz z zadeklarowaną miesięczną kwotą spłaty zadłużenia, aż do całkowitego uregulowania należności.

5. Chcę sprzedać mieszkanie/garaż znajdujące się w zasobach Spółdzielni jakich dokumentów potrzebuję?

W przypadku sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu należy zgłosić się do Spółdzielni w celu uzyskania zaświadczenia niezbędnego do przedstawienia w Kancelarii Notarialnej.

W przypadku sprzedaży prawa odrębnej własności lokalu zaświadczenie nie jest wymagane, dokumentem zasadniczym i wystarczającym jest akt notarialny.